Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni hogy a 2017. január 1. napjával a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezetében a központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás szerint bekövetkező változásoknak megfelelően a honlapunkon található információk frissítését, aktualizálását megkezdtük.

A frissítést folyamatosan végezzük, köszönjük türelmét!

2017 01. 09. – 2017.01.15. között, az influenza figyelőszolgálatra kijelölt 54 orvos tett jelentést. A 20 %-os lakossági mintán végzett megfigyelés alapján megállapítható, hogy a 2. héten a figyelőszolgálatba bevont lakosság 0,2074 %-a, 207 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mely tízszerese az előző heti megbetegedéseknek.

Különös gondot kell fordítani a munkavállalók védelmére a hidegben. A szabadtéren dolgozók esetében rendelet írja elő, hogy milyen intézkedéseket kell hozni, ha a napi középhőmérséklet a munkaidő felében nem éri el a +4 fokot. A hideg télben pihenőidő, meleg védőital, melegedő és meleg munkaruha is jár a dolgozóknak.

 

Forrás: vtvszeged.hu

Tájékoztatjuk mindazokat, akik Legionella-fertőzési kockázatot ill. fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítményeket üzemeltetnek ill. tartanak fenn, hogy a Legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról szóló 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) által előírt kockázatbecslés elkészítéséhez segítséget nyújtó képzést szervez az Országos Közegészségügyi Központ.

2017. január 13., péntek 16:27

Isten Veletek, Magyar Honvédek!

A Don – kanyar áldozataira emlékezett a Kormányhivatal 

„Ezek után kénytelen vagyok mindenkinek saját belátására bízni jövendőjét, mivel élelmet, lőszert és végrehajtható feladatot adni nem tudok.”  - Gróf Stomm Marcell vezérőrnagy, hadtestparancsnok búcsúparancsának meghallgatásával és koszorúzással emlékezett ma délután a Csongrád Megyei Kormányhivatal a Don-kanyarban odaveszett több, mint százezer magyar honvédre. A mohácsi csatavesztés és a doberdói harcmezőn elszenvedett veszteségek mellett ez a második világháborús küzdelem követelte a legtöbb magyar áldozatot. A magyar hadtörténelem 74 évvel ezelőtti, tragikus fejezetére emlékezve Zakar Péter, a kormányhivatal igazgatója helyezett el koszorút a hivatal nevében Kligl Sándor szobrászművész a doni áldozatoknak emléket állító, Háború című alkotása talapzatánál.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a 2017. január 1. napjával a Csongrád Megyei Kormányhivatal szervezetében a központi hivatalok és a költségvetési formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI.13.) Kormányhatározat, a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével összefüggő egyes költségvetési szervek feladatainak átadásáról szóló 2016. évi CIV. törvény, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési  szabályzatáról szóló 39/2016. (XII.30.) MvM utasítás szerint bekövetkező változásokról, melyeket az alábbi kivonatban foglaltunk össze:

2017 01. 02. – 2017.01.08. között, az influenza figyelőszolgálatra kijelölt 54 orvos tett jelentést.

A 20 %-os lakossági mintán végzett megfigyelés alapján megállapítható, hogy az 1 héten a figyelőszolgálatba bevont lakosság 0,0385 %-a, 32 beteg fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, mely közel kétszerese az előző heti megbetegedéseknek.

Országszerte átalakították a fogyasztóvédelem szervezeti rendszerét. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság megszűnt, a feladatkört a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vette át. Az ügyfelek ebből a változásból csak annyit érzékelnek, hogy januártól már több helyen intézhetik panaszaikat, először a járási hivatalokhoz fordulhatnak a Kormányablakok ügyintézőinek segítségével.

2017. január 09., hétfő 17:14

Hirdetmény - tiltás végzése

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályának hirdetménye

Tárgy: Kecel, I. körzet 238 sz. - 051/28 hrsz-ú és Fűzfás utca 24 sz. - 055/69 hrsz-ú tanya villamosítása, 0,4kV-os szigetelt vezetékszakasz építése.