You are here:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»Ajánlattételi felhívás a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására
2019.05.15, Wednesday

Ajánlattételi felhívás a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtására

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya várja azon vállalkozók (egyéni vállalkozó, őstermelő, családi gazdálkodó, gazdasági társaság, egyéb szervezetek) jelentkezését, akik vállalkozási szerződés alapján el tudják látni az Osztály által 2019. évben, a parlagfű ellen elrendelt közérdekű védekezési feladatokat.

A feladat elvégzésének jogszabályi alapja az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 50.§-a, illetve a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet.
Több vállalkozó együttesen is tehet ajánlatot.

A feladat teljesítésének időtartama: 2019. július 1-október 31 között.

Az ajánlatnak a következőket kell tartalmaznia:

  1.  A vállalkozó adatait: név, cím, adószám, cégjegyzékszám, bankszámlaszám, képviselő neve
  2. A védekezés során használni kívánt gépek felsorolását, főbb műszaki adatait.
  3. Az érvényesíteni kívánt – nettó és bruttó árat egyaránt tartalmazó - vállalkozói díjat Ft/m2-re meghatározva (a vállalkozói díj magába kell, hogy foglalja a feladat ellátásával felmerülő valamennyi költséget, beleértve a kiszállással felmerült költségeket).
  4. Az ajánlattevő nyilatkozatát arra nézve, hogy
    - a székhelyétől számítva mekkora az a legnagyobb távolság, ahol a feladat elvégzését vállalja (km-ben),
    - képes-e a közérdekű védekezés elrendelését követően 3 napon belül a védekezést megkezdeni és folyamatosan végezni.
  5. A kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, amennyiben az más, mint a vállalkozó

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.

Ajánlatok benyújtásának helye
Az ajánlatokat személyesen, vagy postai úton, zárt borítékban kell a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Növény-és Talajvédelmi Osztálya (6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.) benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni: „Ajánlat Parlagfű-elleni védekezésre

A Csongrád Megyei Kormányhivatal annak érdekében, hogy a megye teljes területén biztosítani tudja a közérdekű védekezés végrehajtását, az összességében legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevőkkel köt vállalkozási keretszerződést.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal a nyertes ajánlattevőket közvetlenül értesíti.

Bővebb felvilágosítás az Növény-és Talajvédelmi Osztály telephelyén személyesen és a 62/681-080–as telefonszámon kérhető Borcsik Zoltán és Beséné Kormány Aranka munkatársaktól.