You are here:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»Tájékoztatás szociális ellátás (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) jogszabályi változásáról
2017.08.24, Thursday

Tájékoztatás szociális ellátás (foglalkoztatást helyettesítő támogatás) jogszabályi változásáról

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti éves felülvizsgálat során meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személynek,

aki a felülvizsgálat időpontját megelőző egy évben a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 

  • közfoglalkoztatásban nem vett részt,
  • keresőtevékenységet - ideértve az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát is - nem folytatott,
  • munkaerőpiaci programban nem vett részt,
  • az Flt. szerinti, legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vett részt vagy ilyen képzésben való részvétele nincs folyamatban, vagy
  • a szociális szövetkezeti tagsági jogviszonya keretében a szociális szövetkezet közös termelésében közvetlenül nem működött közre.

A Magyar Közlöny 2017. évi 131. számában (2017. augusztus 18.) megjelent, 2017.08.26-tól hatályos jogszabályváltozás értelmében nem fogadható el a háztartási munka igazolása, ha azt foglalkoztatóként a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy közeli hozzátartozója, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személlyel egy lakcímen élő személy adja ki.