2017.01.26, Thursday

Ügyfélszolgálati karta

Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta

Tisztelt Ügyfeleink!

Kiemelt célkitűzésünk, hogy Hivatalunkat az Önök számára is átláthatóvá, nyitottá tegyük és ügyeiket gyorsan, segítőkészen, pártatlanul oldjuk meg.

Nálunk Önök állnak az ügyintézés középpontjában.

Fontosnak tartjuk a törvényes, szakszerű és minőségi jogalkalmazást, valamint az ügyintézés színvonalának folyamatos emelését.

Ennek érdekében vállaljuk:

 1. Biztosítjuk, hogy szolgáltatásaink igénybevételéhez szükséges elérhetőségi adataink, egyéb információink naprakészen álljanak rendelkezésükre.
 2. Lehetővé tesszük az elektronikus ügyintézést, ügyfeleink figyelmét felhívjuk az elektronikus elérhetőségeik megadásának lehetőségére (telefonszám, e-mailcím), meghatározott eljárási cselekményeknél elsősorban a kapcsolattartás ezen módjával élünk. Biztosítjuk a személyes, a papíralapú és elektronikus ügyintézés egyenértékűségét.
 3. Segítjük eligazodásukat Hivatalunkban, ügyintézőink neve és beosztása az irodák ajtajain feltüntetésre kerül.
 4. Az Önök igényéhez igazodó ügyfélfogadási rendet alakítunk ki. A hét minden munkanapján fogadjuk kedves ügyfeleinket. Rugalmasabb ügyfélfogadási megoldásokkal gyorsítjuk az ügyintézést, és lehetővé tesszük az előzetes ügyintézési időpontfoglalást.
 5. Folyamatosan javítjuk ügyintézésünk hatékonyságát és minőségi színvonalát. Külön figyelmet fordítunk azokra, akik gyermekükkel érkeznek hozzánk, vagy fogyatékkal élnek.
 6. Működésünk minőségi színvonalát a Közös Értékelési Keretrendszer (CAF modell) alkalmazásával rendszeresen értékeljük, különös tekintettel az ügyféli eredmények alakulására.
 7. Döntéseinket alaposan, szakszerűen és közérthetően indokoljuk, hogy Önök döntéseink indokait megismerhessék.
 8. Nyomtatvány- és iratmintákat, illetve ügyintézési útmutatókat teszünk közzé nyomtatott és elektronikus formában (www.csmkh.hu) a leggyakrabban előforduló ügyek intézéséhez.
 9. Közösen keressük a lehetőségeket és megoldásokat a helyi civil szervezetekkel és vállalkozásokkal arra, hogy Önöket minél magasabb színvonalon szolgáljuk.
 10. Egyszerűsítjük ügyintézésünket, elősegítjük az adminisztrációs terhek csökkentését, amelyhez várjuk javaslataikat.
 11. Szolgálatkészen, pontosan, udvariasan, jogszerűen és felelősségteljesen végezzük munkánkat.
 12. Rendszeresen továbbképezzük ügyintézőinket, hogy munkájukat az Önök legnagyobb megelégedettségére végezzék.
 13. Folyamatosan kikérjük véleményüket, javaslataikat szolgáltatásaink minőségi színvonalának javításához.
 14. Mérjük és értékeljük a szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyféli megelégedettséget, és a főbb tapasztalatokat közzétesszük.
 15. Rendszeresen tájékoztatót teszünk közzé vállalásaink teljesítéséről, s ebben bemutatjuk a működésünkkel és gazdálkodásunkkal kapcsolatos alapvető információkat is.
 16. Azonos elvek mentén és elbánás szerint végezzük tevékenységünket a Kormányhivatal minden szervezeti egységében.

Valljuk, hogy a közigazgatás az emberekért van!