Kisteleki Járási Hivatal

Kisteleki Járási Hivatal


6760 Kistelek, Árpád utca 3.
Tel.: +36 (62) 681-326
Fax: +36 (62) 681-319
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.00 - 17.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 18.00
Péntek: 8.00 - 12.00


Hivatalvezető:

dr. Szalai Gabriella
Tel: 62/681-303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 2.

Hivatalvezető-helyettes:

dr. Sándor Katalin
Tel: 62/681-302
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 6.

 

Hatósági, Szociális és Gyámügyi Osztály:

Lévai Anikó osztályvezető
Tel: 62/681-304
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 10.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A hatósági feladatok körében ellátja a gyermekek otthongondozási díjával kapcsolatos, az ápolási díj, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, hadigondozotti ellátás, időskorúak járadéka, közgyógyellátási, levegőtisztaság - védelmi ügyeket, közlekedés biztonságát veszélyeztető jel, reklámtábla, vízközmű-rendszerbe történő bekötésre, vízmérőhely kialakításra kötelezést.

Szociális ügyek

Hegedűs Nóra
Tel: 62/681-326
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 3

Rózsa Ildikó
Tel: 62/681-309
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 5

dr. Pakot Katalin
Tel: 62/681-301
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 7.

Vincze Judit
Tel :62/681-305
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 5.


Gyámügyi, gyermekvédelmi ügyek

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Gyámügyi feladatok gyermekkorú személy tekintetében:
Szülői felügyelet és kapcsolattartási ügyek; Gyámnevezés; Családi jogállással kapcsolatos ügyek; Otthonteremtési támogatás; Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése; Védelembe vétel, megelőző párfogás elrendelése; Igazolatlan iskolai hiányzásokkal kapcsolatos ügyek; Családbafogadás; Ideiglenes hatályú elhelyezés; Nevelésbe vétel; Utógondozás, utógondozói ellátás; Vagyoni ügyek.

Gyámügyi feladatok nagykorú személyek tekintetében:
Gondnokság alá helyezés, felülvizsgálat, gondnok rendelés; Az ügyek viteléhez szükséges támogatott döntéshozatal, előzetes jognyilatkozatok megtétele.

Fülöp-Tóth Csilla
Tel: 62/681-317
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 4.

dr. Kovács Liliána
Tel: 62/681-307
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 4.

dr. Gombos Katalin
Tel:62/681-306
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 9.

 

Iktató

Szemerédi Istvánné
Tel: 62/681-313
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: földszint

 


Kormányablak Osztály

Tel.: 62/681-318
Fax: 62/ 681-319
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Kormányablak Osztály feladata különösen a gépjármű igazgatással, egyéni vállalkozói tevékenységgel, honosítással, lakcímigazolvánnyal, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával, személyi adat és lakcímnyilvántartással, személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, ügyfélkapuval, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek intézése. Ellátja továbbá a tankötelezettséggel összefüggő, oktatási, társasházkezelői, temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos ügyeket.

dr. Sándor Katalin osztályvezető
Tel: 62/681-302
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 6.

Czeigersmidt Laura
Tel: 62/681-311
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

Fazekas Szabina
Tel: 62/681-311
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

György Ambrusné
Tel: 62/681-312
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

Gyurkóné Vetró Erika
Tel: 62/681-318
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

Király József Zsoltné
Tel: 62/681-312
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

dr. Matuszka Irén
Tel: 62/681-315
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

Tóth Anita
Tel: 62/681-324
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: Földszinti ügyféltér

 

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatali Osztály 1. kihelyezett ügyfélszolgálata a Kormányablakban:

Szerda 8:00-16:00
Tel.: 62/ 681-325
Földszinti ügyféltér

 


Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Telefonos elérhetőség és időpont egyeztetés: 62/681-321, 62/681-322
Fax: 62/ 681-320
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Az Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Osztály főbb feladatai közé tartozik a bejelentési kötelezettség alá eső fertőző állatbetegségek megelőzése és kivizsgálása, az esetleges korlátozó intézkedések megtétele; a baromfivágóhidak állategészségügyi és állatvédelmi felügyelete, húsvizsgálat elvégzése; kistermelői élelmiszer-előállítás engedélyezése; hatósági bizonyítványok kiállítása pályázatokhoz, támogatások igényléséhez; kiemelt szezonális ellenőrzések.

dr. Tóth Erika járási főállatorvos, osztályvezető
Tel: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 8.

Kovács Krisztián Róbertné
Tel: 62/680-817, 30/827-0412
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Agud Angelika
Tel: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Ferentzi Csaba
Tel: : 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Huszár Péter
Tel: 30/487-4030
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kovács Péter
Tel: : 70/390-2022
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr. Kovács Tibor
Tel: 30/382-3281
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Csíkos Nauzika
Tel: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: I. emelet 8.

Állategészségügyi szaksegédek:

Apró Tibor
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bitó Etelka
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hőgyesné Tóth Ildikó
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lakatos Kornél
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Márta Imre Tibor
Tel: : 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Musa Sándor
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Polyákovics Gábor
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Varga Kata Izabella
Tel.: 62/681-321
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Foglalkoztatási Osztály

6760 Kistelek, Kisteleki Ede utca 2.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel.: 62/681-330
Fax: 62/ 681-331

Feladatai közé tartozik az álláskeresési ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, foglalkoztatási támogatások, közérdekű munka, közfoglalkoztatás, támogatott képzések szervezése, intézése, álláskeresők nyilvántartásba vétele.


Csehek Ágnes –osztályvezető
Tel: 62/681-332
Tel: 30/326-0799
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 6.

Barna Anikó
Tel: 62/681-336
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: ügyféltér

Tóthné Krizsán Ildikó
Tel: 62/681-342, 30/ 359-7754
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 12.

Horváth Katalin
Tel: 62/681-343
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 7.

Jankó Mária
Tel: 62/681-335
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: ügyféltér

Ormándiné Kócsó Anikó
Tel: 62/681-333,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 7.

Pataki Erika Éva
Tel: 62/681-339
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 5.


Projekt munkatársak:

Csányi Brigitta
Tel: 62/681-334, 70/332-2411
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 12.


Magdáné Pintér Ágnes
Tel: 62/ 681-344, 70/436-2306
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: 12.


Laczkó Erika
Tel: 62/681-330
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iroda: ügyféltér


A Kisteleki Járási Hivatal illetékességi területét érintő építési ügyekben eljáró hivatal:
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Építéshatósági és Örökségvédelmi Főosztály Építéshatósági Osztály 1.

A Kisteleki Járási Hivatal illetékességi területét érintő járási hivatali hatáskörbe tartozó népegészségügyi ügyekben eljáró hivatal:
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya