Ön itt van:Főoldal»Hírek»Tájékoztatás illetékmentessé váló okmányokról és eljárásokról
2017. március 06., hétfő 09:48

Tájékoztatás illetékmentessé váló okmányokról és eljárásokról

Újabb 20 közigazgatási illeték és igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége szűnik meg március második felétől. Az Országgyűlés döntése értelmében több okmány igénylése és eljárás lefolytatása lesz ingyenes, mint például az anyakönyvi kivonat igénylése és a 65 évet betöltött személyek magánútlevele.

Az Országgyűlés megszavazta a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló törvényt, amely kihirdetését követő tizenötödik napon, tehát március második felében lép hatályba. A jogszabály értelmében, 2017 márciusában az alábbi, eddig illetékköteles okmányok és eljárások válnak ingyenessé:

 

 • anyakönyvi kivonat igénylése.
 • a lakáscélú állami támogatás (CSOK) igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal.
 • hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról.
 • a 65. életévét betöltött személy magánútlevele.
 • magánszemélyek számára évente két alkalommal az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap-másolat.
 • közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése.
 • a szállásadó nyilatkozattétele a lakcímbejelentéshez való hozzájárulásról.
 • a címjogosult és a postafiók bérlőjének nyilatkozattétele arról, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani.
 • Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás.
 • az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás.
 • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás.
 • a termőföld birtok-összevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás.
 • a 18. életévét be nem töltött személynek az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért nem kell megfizetnie a 3000 forint általános tételű eljárási illetéket.
 • a szociális szövetkezet, a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzésére irányuló eljárás.
 • a közzétételi költségtérítés fizetése a korlátolt felelősségű társaság, az egyéni cég, a közkereseti társaság és a betéti társaság bejegyzése esetén.
 • az engedély alapján épített, legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület használatbavételi engedélyezési, a használatbavétel tudomásulvételi eljárása, valamint az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóság eljárása.
 • az öntözési berendezések engedélyezési eljárása, ha arra nem a vízhasználat engedélyezése keretében kerül sor.
 • gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése iránti eljárás.

 

Közérdekű adatok