Ön itt van:Főoldal»Hírek»Jogerős a hatóság határozata a TÁLTOS iskola ügyében
kedd, 05 szeptember 2017 09:27

Jogerős a hatóság határozata a TÁLTOS iskola ügyében

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala 2017. augusztus 07. napján hozott határozata alapján a hatósági nyilvántartás adataiból 2017. augusztus 31. napjának hatályával törölte a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Hódmezővásárhelyi Tagintézményét.

Fenti rendelkezéssel egyidejűleg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala intézkedett 19 óvodás korú gyermek, 93 tanköteles korú tanuló és 2 sajátos nevelési igényű tanuló számára intézmény kijelölése iránt.

 

A 4 School Iskolafenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Középiskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója 2017. július 31. napján kérelemmel fordult a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalához. Kérelmében, hivatkozva a hódmezővásárhelyi tagintézmény rossz és folyamatosan romló műszaki állapotára előadta, hogy mivel a gyermekeket más tagintézményben elhelyezni nem tudja, mint fenntartó a hódmezővásárhelyi Tagintézmény megszüntetéséről határozott.  

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala azonnali egyeztetést kezdeményezett a tagintézményben nevelt és oktatott gyermekek életvitelszerű lakcímük szerint illetékes tankerületi központokkal, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, és az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalokkal. A nemzeti köznevelésről szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján ugyanis egy megszűnő nevelési-oktatási intézmény esetén – az intézménynek a nyilvántartásból való törlésével egyidejűleg – kell kijelölni azon intézményt, mely a megszűnttel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók felvételét nem tagadhatja meg.

Így jelen esetben a Szeged Járási Hivatalnak a feladata a megszüntetési eljárás lefolytatása, valamint a gyermekek számára kijelölni azokat az intézményeket, amelyekben ősztől megkezdhetik óvodai és iskolai tanévüket a folyamatos óvodai és tanulói jogviszonyuk biztosítása mellett.

A hatóság jogerős döntése értelmében a tanköteles korú tanulók felvételére kijelölt köznevelési intézmények - a tanulók életvitelszerű lakóhelyével összeegyeztetve - a kötelező felvételt biztosító, ún. körzetes általános iskolák, melyek jelen esetben a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, a Békéscsabai Tankerületi Központ, a Kiskőrösi Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézmények. 

Az óvodás korú gyermekek felvételére a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott kötelező felvételt biztosító óvodai intézmény került kijelölésre. 

Azon gyermekek számára, akik a 7-8. évfolyamon a 15. életévüket már betöltötték a Köznevelési Hídprogramban közreműködő Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum által fenntartott köznevelési intézmények kerültek kijelölésre. 

A sajátos nevelési igény fokától függően, a sajátos nevelési igényű tanulók számára kijelölt köznevelési intézmények a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola. 

Fontos tudni, hogy a kijelölt iskolák azon intézmények, melyek a gyermekek felvételét nem tagadhatják meg. Természetesen a szülők élve szabad iskolaválasztási jogukkal másik intézmény mellett is dönthetnek, amennyiben az tudja fogadni a gyermekeket.

 

Szeged, 2017. szeptember 1.

Közérdekű adatok