Ön itt van:Főoldal»Adatvédelem»Adatvédelem

Tisztelt Látogatónk! Tisztelt Ügyfelünk!

 

Amikor Ön a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az információk, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók, amelyek alapján Ön azonosítható) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával történjen.

Honlapunk látogatása során az Ön adatainak felelős adatkezelője a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal.

A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, nem közöljük semmilyen természetes vagy jogi személlyel, egyéb szervvel, nem adjuk tovább harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek.

A honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ez a tájékoztató a honlapunk használatával kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal más tevékenységei során is kapcsolatba kerül az állampolgárokkal, ügyfelekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait - erről adatvédelmi szabályzatunk szól.

Kormányhivatalunk valamennyi tevékenysége során a legmesszemenőbbig betartja az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket. A személyes adatok kezelésének jogalapjai a következők lehetnek: az érintett hozzájárulása; továbbá szerződés megkötéséhez, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges adatkezelés, illetve az adatkezelés lehet közérdekű.

Az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartamot követően a személyes adatok törlésre kerülnek, kivéve ha jogszabály az adatok megőrzését írja elő.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal adatkezelésével érintett természetes személyek személyes adataikkal kapcsolatos jogai:

 • Hozzáférési jog: jogosult az adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkhoz.
 • Helyesbítéshez való jog: kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a pontatlan személyes adatait.
 • Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): jogosult kérni személyes adatai törlését, ha a jogszabályi feltételek valamelyike fennáll.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését, ha a jogszabályi feltételek valamelyike teljesül.
 • Tiltakozáshoz való jog: jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen.

Az érintettek jogaira és szabadságaira nézve magas kockázattal járó adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet az incidens körülményeiről; azaz amennyiben az adatbiztonság oly módon sérül, hogy az a kezelt adatok véletlen vagy jogellenes elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményezne.

Ha további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon hozzánk (elektronikus levélben, telefonon, postai úton stb.).

Kérdéseit, véleményét vagy észrevételeit is megoszthatja velünk e-mailben, a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal hivatalos központi postafiók címén: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Ebben az esetben meg kell adnia nevét és elektronikus postacímét (email). Kérdéséhez, véleményéhez külön fájlt is csatolhat. A tájékoztatást, intézkedést igénylő esetekben adatait eljuttatjuk az illetékes szervezeti egységünkhöz és válaszukkal megkeressük Önt.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal postai címe: 6701 Szeged, Pf.: 1096.; telefonszáma: 06/62-680-663

Vonatkozó szabályozók:

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikk (2)
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
 • a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata