A Csongrád Megyei Kormányhivatal Működést Támogató Főosztály Projekt Osztályára

közbeszerzési referens

munkakör ellátására, határozatlan idejű, heti 40 órás állami tisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Munkavégzés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi és Élelmiszerlánc - biztonsági Főosztály

Népegészségügyi és Járványügyi Osztályára

 

„Megelőző orvostan és népegészségtan feladatok végzésére vonatkozó”

megyei tisztiorvosi munkakör

 

 ellátására állami tisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi és Élelmiszerlánc - biztonsági Főosztály

Népegészségügyi és Járványügyi Osztályára

 

„Megelőző orvostan és népegészségtan feladatok végzésére vonatkozó”

megyei tisztiorvosi munkakör

 

 ellátására állami tisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet

Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályára

műszaki biztonsági szakügyintéző (villamossági szakterület)

munkakör betöltésére.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet

Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztályára

műszaki biztonsági szakügyintéző (gáz-ipari szakterület)  

munkakör betöltésére.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztályára

közgyógyellátási szakügyintéző

munkakör betöltésére az alábbi pályázatot hirdeti meg:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala pályázatot hirdet az Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályára

 

hatósági állatorvos

 

munkakör ellátására, határozott idejű heti 40 órás állami tisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal

„Nagyvállalati rendszergazda”

munkakör ellátására, határozott idejű, 2018. december 31. napjáig tartó, heti 40 órás munkaszerződéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

A Csongrád Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdet a Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályára

törvényességi felügyeleti szakügyintéző

munkakör ellátására, határozatlan idejű heti 40 órás állami tisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint:

Munkavégzés helye: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

A Miniszterelnökség a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja
alapján pályázatot hirdet a 2018. évi Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra a közigazgatási életpálya iránt elhivatott, idegen nyelveket
beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok részére.

Közérdekű adatok