Ön itt van:Főoldal»Álláspályázatok»Álláspályázat - kormányablak ügyintéző (2018. június 22.)
2017. május 19., péntek 12:27

Álláspályázat - kormányablak ügyintéző (2018. június 22.)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Kormányablak Főosztálya pályázatot hirdet

kormányablak ügyintéző

munkakör ellátására, a Szegedi Járási Hivatal Kormányablak Főosztály
Kormányablak Osztály 2. szervezetébe, határozott idejű – előreláthatólag 2018. június 22. napjáig – állami tisztviselői kinevezéssel az alábbiak szerint:

Munkavégzés helye: Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Kormányablak Főosztály kormányablakai.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, munkaidőkeretben

Az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Kormányrendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. számú melléklet 44. pontja szerinti ügyfélszolgálati feladatkör

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Kormányrendeletben foglalt tevékenységek.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény rendelkezései, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Állami Szolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A 315/2016. (X.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 44. pontja szerint ügyfélszolgálati feladatkör ellátásához szükséges végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási szakvizsga
 • KAB szakügyintézői végzettség


 

Elvárt kompetenciák:

 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség,
 • precíz, önálló munkavégzés és terhelhetőség,
 • empatikus, ügyfélközpontú személyiség,
 • magabiztos, határozott fellépés,
 • magas szintű szociális és érzelmi intelligencia.

Pályázathoz csatolandó:

 • A 45/2012. (III.20.) Kormányrendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
 • Motivációs levél;
 • Nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevénye/bizonylata (az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés feltétele);
 • Magáncélra létesített ügyfélkapus elérhetőség vállalásáról nyilatkozat

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 5.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A munkakör betölthető legkorábban: 2017. július 1. napjától

A pályázatok benyújtásának módja: 

Pályázatok elbírálásának módja:

 • A pályázatokat állami tisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság bírálja el a benyújtott írásos anyagok alapján. Az így kiválasztott jelöltekkel a bizottság személyes elbeszélgetést is lefolytat. A pályázat eredményéről az elbírálástól számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján (www.kozigallas.gov.hu)
 • Csongrád Megyei Kormányhivatal honlapján: hu.

 

Közérdekű adatok