2011.04.21, csütörtök

Elektronikus ügyintézés

Általános útmutató az elektronikus nyomtatványkitöltő használatához

Dokumentum feltöltése

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html honlapról és telepítse azt. (fontos, hogy az Abev és Abevjava programok közül az Abevjava-t telepítse)
  2. Töltse le a nyomtatványt hivatalunk honlapjáról és telepítse azt.
  3. Indítsa el az ANYK programot. A szervezetek közül válassza a "Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal"-t.
  4. Az Adatok/Új nyomtatvány menüpontban nyissa meg a nyomtatványt.
  5. Töltse ki az űrlapot. Ha szükséges, és az űrlap típusa megengedi, csatolhat hozzá más dokumentumo(ka)t (fájlokat) is (pl. szkennelve).
  6. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre: kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontra. Ekkor a program ellenőrzéseket is végez. Jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét.
  7. Nyomtatvány elküldése: ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Elektronikus küldés ügyfélkapun keresztül menüpontra. Ez megnyitja a számítógép alapértelmezett internet böngészőjét, és betölti a www.magyarorszag.hu főoldalát.
  8. Jelentkezzen be a személyes ügyfélkapujába.
  9. Töltse fel a dokumentumot (6. pont szerint feljegyzett mappában találja).

A hivataltól válasz a beadványra személyes ügyfélkapujának (www.magyarorszag.hu) tárhelyére érkezik.

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartás

 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (továbbiakban: Pp.) 340/B. § és 341/J. §-ai értelmében a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata, illetve a birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél, illetve a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet általános nyomtatványkitöltő (a továbbiakban: ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz.

A Pp. 397/I. § (1) bekezdése szerint 2016. június 30. napjáig e törvény azon rendelkezéseit, amelyek kötelező, illetve kizárólagos elektronikus kapcsolattartásról rendelkeznek, akkor kell alkalmazni, ha a fél vagy képviselője, illetve az elektronikus kapcsolattartással egyébként érintett az elektronikus kapcsolattartást választja. A Pp. 397/I. § (2) bekezdés b)-c) pontja szerint 2016. július 1-jétől a kötelező elektronikus kapcsolattartás tekintetében e törvénynek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi CLXXX. törvénnyel megállapított 340/B. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben, 341/J. §-át a 2016. július 1. napján és az azt követően indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni.

 

Nyomtatványok a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján meghatározott elektronikus kapcsolattartáshoz

Hivatkozások