Ön itt van:Főoldal»Hírek»Csongrád megye kijelölt természetes fürdőhelyei 2018. évben
 
2018.06.08, péntek

Csongrád megye kijelölt természetes fürdőhelyei 2018. évben

A fürdőzök biztonsága érdekében a természetes fürdőhelyek közegészségügyi és higiénés feltételeit az illetékes járási népegészségügyi osztály a szezon során több alkalommal is kiemelten ellenőrzi. Az üzemeltetők részére előírt rendszeres vízmintavételek megtörténtét is fokozott figyelem kíséri.

A természetes fürdőhelyek kijelölésének hatósági eljárását jogszabály határozza meg, célja biztosítani a fürdőzők biztonságos, balesetmentes fürdőzését és a fürdővízzel terjedő megbetegedések megelőzését. A fürdővizek engedélyezését és a fürdőhelyek kijelölését, valamint a fürdőhelyek üzemeltetési feltételeit a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.

A természetes fürdőhelyek kijelölését az üzemeltető kérelmére a területileg illetékes népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal folytatja le, szakhatóságok (katasztrófavédelmi hatóság, honvédelemért felelős miniszter, vízirendészeti rendőrkapitány-ság) és a fürdőhely fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének bevonásával. Lényeges különbség az álló- és a folyóvíz mentén elhelyezkedő, fürdési célra engedélyezett víz és a hozzá tartozó vízparti terület fürdőhelyként történő kijelölési eljárásában, hogy a kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, míg állóvízen visszavonásig érvényes.

Az üzemeltetési feltételek részletesen meghatározottak, biztosítva a fürdővíz biztonságos használatát, a fürdővíz minőségének ellenőrzését, indokolt esetben a tartós fürdési tilalom elrendelésének feltételeit, a part menti terület megfelelő kialakítását, a látogatók személyi higiénés igényeinek kielégítését és tájékoztatását. Tehát fürdőhelyet a járási hivatal akkor jelöl ki, ha a kialakításra meghatározott közegészségügyi előírások, ill. az üzemeltetésére vonatkozó részletes szabályok is teljesülnek.

A fürdővíz, ill. a pihenőterülettel kapcsolatos fontosabb közegészségügyi előírások:

- A fürdővíz, illetve fürdőhely határát a parton táblával, a vízen bójákkal kell megjelölni, ill. 120 cm-nél mélyebb víz határát „mély víz” feliratú táblával kell jelölni.

- Az üzemeltetőnek az üzemelés megkezdése előtt minden évben vizsgálni kell a meder víz alatti részét, ill. naponta gondoskodni kell a fürdésre igénybe vett vízfelület és vízpart tisztán tartásáról.

 • A pihenést szolgáló terület egy részét füvesíteni, parkosítani, ill. fák, bokrok ültetésével árnyas pihenőrészt szükséges kialakítani. A terület állandó tisztán tartásáról, a megfelelő számú és méretű hulladékgyűjtő edényről gondoskodni kell.
 • A hulladékgyűjtőket naponta, illetve a szennyvíz aknákat szükség szerint üríteni kell és engedélyezett ártalmatlanító helyre kell elszállítani.
 • A várható legnagyobb vendéglétszámot figyelembe véve gondoskodni kell megfelelő számú, nemenként elkülönített öltözési és zuhanyozási lehetőségről, valamint kézmosási lehetőséggel felszerelt, a vízparttól 100 m távolságon belül elhelyezett – ingyenes használatú - illemhelyről.
 • Biztosítani kell a fürdőhely területén megfelelő minőségű ivóvíz ingyenes hozzáférhetőségét is.
 • A fürdési idényben 500 főt elérő vagy azt meghaladó átlagos napi vendéglétszám esetén a fürdőhely üzemeltetője köteles a nyitva tartás időtartama alatt vízi mentésben jártas úszómesteri ügyeletet, ill. 1000 fő/nap átlagos vendégszám esetén elsősegélynyújtó helyet és egy legalább mentőtiszti szakképesítéssel rendelkező személy vagy orvos jelenlétét biztosítani. Az úszómesteri ügyeletet ellátó személynek rendelkeznie kell hírközlő eszközzel és kizárólag a mentési feladatok ellátásához használható mentőcsónakkal, melyet előírás szerinti zászlóval szükséges felszerelni.
 • A helyszínen szükséges továbbá elsősegélynyújtó felszerelést és a kisebb sérülések ellátására alkalmas kötszereket is biztosítani. Az elsősegélynyújtó helyet feltűnő jelzéssel kell a fürdőzők tudomására hozni.
 • Közegészségügyi szempontból lényeges előírás, hogy állatot a fürdőhely területére bevinni - őrkutyás biztonsági szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivételével - tilos.
 • A fürdőzők egészségvédelme érdekében a fürdővíz minőségellenőrzését – a mintavételi ütemtervnek megfelelően - a szezon kezdete előtt, ill. a szezon ideje alatt folyamatosan végeztetnie kell az üzemeltetőnek akkreditált laboratóriumi vizsgálatokkal.
 • A fürdőzőket írásos formában szükséges tájékoztatni a víz minőségéről és annak megőrzésével kapcsolatos használati szabályokról. Ezen kívül a tájékoztatásnak ki kell terjednie a levegő és a víz aktuális hőmérsékletére, a víz mélységére, a fürdő rendeltetésszerű használatával összefüggő kötelezettségekre, a határértéket meghaladó, napi UV sugárzási szint mértékére, és a védelem nélküli napon tartózkodás ajánlott időtartamára valamint az egyéb közérdekű információkra.
 • A laboratóriumi eredmények alapján történik a természetes fürdővizek minősítése az aktuális és a három megelőző fürdési idény során elvégzett vizsgálatok adatsorának  felhasználásával.
 • A fürdővizek osztályba sorolásuk alapján „kifogásolt”, „tűrhető”, „jó” és „kiváló” minősítésű lehet.

Csongrád megye illetékességi területén 2018. évben az alábbi természetes fürdőhelyek kerültek, ill. kerülnek kijelölésre:

 

Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén:

Sziksósfürdő Strand és Kemping (állóvíz)

Sziksósfürdő Naturista Strand és Kemping (állóvíz)

Partfürdő Szabadstrand - Szeged (folyóvíz)

Sándorfalva Nádastó Szabadidőpark (állóvíz)

Tiszasziget Turisztikai Központ Szabadstrand (állóvíz)

Algyői Szabadstrand (folyóvíz)

Hódmezővásárhely Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén:

Mártély Holt - Tiszai szabad strand (folyóvíz)

Mindszent Tiszai szabad strand (folyóvíz)

Sun City Szabadidőközpont (állóvíz)

Maros Kalandpark Strandfürdő (folyóvíz)

Szentes Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya illetékességi területén:

Körös - toroki Partfürdő (folyóvíz)

Szentes Tiszai Partfürdő (folyóvíz)

 

Ebben a fürdési idényben, 2018. június 1-től egy új kijelölésű természetes fürdőhely is várja a vendégeket Algyőn a Tisza folyó jobb partján (Komp u. 0.). 

A korábbi években is üzemelő természetes fürdőhelyek esetében a fürdővizek laboratóriumi vizsgálati eredményei alapján a vízminőség a „kiváló” és a „jó” kategóriába tartozik. A mostani szezon előtti vizsgálatok is kielégítik a jogszabályi előírásokat.

A fürdővíz minőségére vonatkozó adatok közérdekűek, ezért a fürdőzők helyben történő tájékoztatása mellett az országos adatok alapján valamennyi természetes fürdővíz minősítése a www.antsz.hu honlapon a Témáink /„Kijelölt természetes fürdőhelyek listája és minősítése” menüpont alatt, valamint az Országos Közegészségügyi Intézet weboldalán az oki.antsz.hu honlapon, a Fürdővíz /„A természetes fürdővizek listája és minősítése” menüpont alatt érhetők el.

Fotó: delmagyar.hu/Frank Yvette

 

Hivatkozások