Ön itt van:Főoldal»Hírek»Sajtómeghívók»Gyermek- és áldozatvédelmi protokollt alkotnak Csongrád megyében - Sajtómeghívó
2018.03.20, kedd

Gyermek- és áldozatvédelmi protokollt alkotnak Csongrád megyében - Sajtómeghívó

Gyermek- és áldozatvédelmi protokollt alkotnak Csongrád megyében

 

Egyeztetésre hívja a jelen és a jövő szakembereit a Kormányhivatal

 

Mélyen felháborította a közelmúltban a közvéleményt az a durva bántalmazási eset, amely középiskolás diákok között történt a nyílt utcán, Szegeden. A közösségi médiában és a sajtón keresztül nyilvánosságra került agresszió ismételten ráirányította a figyelmet a gyermekvédelem és az áldozatvédelem feladataira és az erre hivatott intézményrendszer működésére. A kormányhivatal éppen ezért közös gondolkodásra valamint egységes, a jelzőrendszeri tagok feladatait rögzítő, gyermek- és ifjúságvédelmi megyei eljárásrend létrehozására kéri fel a területen munkálkodókat. Holnap délután a kormányhivatal nagytermébe 140 szakembert várnak – köztük a jövő szakembereit is: az egyetem áldozatvédelmi kurzusának hallgatóit.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal kiemelt feladataként kezeli a gyermek- és áldozatvédelem ügyét. Mint emlékezetes, 2012. és 2014. között zajlott az a megyei áldozatvédelmi program, amelynek eredményeként két éven át sok ezer embert ért el a három konzorciumi és négy együttműködő partner által megvalósított prevenciós program. Ennek keretében indult az az áldozatvédelmi és az áldozattá válás megelőzését szolgáló, egyetemi kurzus is, amelynek jelenlegi hallgatói is részt vesznek a holnapi összejövetelen.

 

A találkozó célja, egy közösen megfogalmazott dokumentum létrehozása, amely a megyei jelzőrendszeri tagok számára a gyermek- és áldozatvédelemre vonatkozó, a gyakorlatban is alkalmazható eljárásrendet rögzítené. A tervezett megállapodás alapját egyeztető konzultációk teremtik meg, amelyen egyértelműsítik, hogy a jelzést milyen formában, melyik szervhez, hatósághoz kell eljuttatni, valamint az milyen hatósági intézkedést vonhat maga után. Tudatosítani kívánják a jelzőrendszeri tagokban, hogy az egyes szakmában betöltött szerepükből adódóan milyen kiemelten előnyös pozícióban vannak az áldozattá válás megelőzésének tekintetében, de feladatuk az is, hogy az áldozattá vált személyt kellő információval lássák el az érdekérvényesítéshez.

 

Csongrád megyében 2017-ben 780 gyermek volt érintett gyermekvédelmi eljárással, ebből 531 esetben tudott a hatóság családban tartó, 249 esetben pedig családból való kiemelést eredményező intézkedést tenni. A jelzőrendszer hatékonyabb működésével, a családban tartó intézkedések száma növelhető a szakemberek szerint.

A holnapi, kormányhivatali összejövetel a megállapodás céljainak ismertetését szolgálja, valamint együttműködésre hívja a jelzőrendszeri tagokat, hogy Csongrád megye gyermek- és áldozatvédelemmel foglalkozó szakembereinek munkája összehangoltabb legyen.

 

A programon jelen lesznek a Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar áldozatvédelmi prevenciós egyetemi képzés hallgatói, akik védőnők, szociális munkások, diplomás ápolók, pedagógusok lesznek - tehát munkájuk során tagjaivá válnak a jelzőrendszernek. A jövő szakemberei a „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében” elnevezésű, korábbi pályázat részeként megvalósult képzésben vesznek részt Szilágyiné dr. Bay Lujza ny. rendőr alezredes vezetésével.

 

Csongrád Megyei Gyermek – és Áldozatvédelmi Együttműködési Megállapodás

  1. március 20.

Program:

 

  1. 00 óra: Dr. Juhász Tünde a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának köszöntő beszéde

 

  1. 10: Dr. Holubán Csilla, a Szegedi Járási Hivatal hivatalvezetőjének előadása az Együttműködési Megállapodásról

 

16.20: Lantainé dr. Szecskó Nóra a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. főosztályvezető előadása: A gyermekvédelem és a gyermekvédelmi jelzőrendszer

 

16:40: Dr. Mezey Róbert a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály, Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály osztályvezetőjének előadása:

A veszélyeztetettség forrásai

 

17.00: Juhász Erika a Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály 1. Gyámügyi és Igazságügyi Osztály áldozatsegítő szakügyintéző előadása: A Kormányhivatal áldozatsegítő feladatai

 

Helyszín: Csongrád Megyei Kormányhivatal

Szeged, Rákóczi tér 1.

Földszinti nagyterem

 

A rendezvény sajtónyilvános, a sajtómunkatársainak kérdéseire az előadók a rendezvény előtti negyed órában válaszolnak és adnak tájékoztatást.

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Sajtószolgálata