Ön itt van:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»Információk a 2018. évi egységes kérelem benyújtásáról
2018.04.20, péntek

Információk a 2018. évi egységes kérelem benyújtásáról

 

2018-ban minden eddiginél több, immár 44 jogcímre, intézkedésre lehet forrást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem keretében.

A gazdálkodók 2018. április 3-tól május 15-ig adhatják be támogatáscsökkentés nélkül egységes kérelmüket. (A május 15-ig benyújtott kérelmet késedelmi szankció nélkül, május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.) A 2018. május 16. és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1 százalék késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Államkincstárnak (MÁK). Az egységes kérelem felületen, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek 2018. május 1-e után csak szankció mellett módosíthatók. A június 11-ét követően beadott kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a MÁK.

Az egységes kérelem kizárólag a www.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen tölthető ki, és kizárólag elektronikus azonosítással nyújtható be, ami azt jelenti, hogy az egységes kérelem keretében igényelhető támogatások tekintetében a kérelem benyújtásra vonatkozóan nincsenek papír alapon rendszeresített nyomtatványok. A benyújtásra kerülő kérelem illetve adatváltozás Magyar Államkincstár általi befogadásának tényét a központi elektronikus rendszerben az ügyfél tárhelyére történt feltöltés jelenti.

 Az egységes kérelemben finanszírozott területalapú támogatásokra való jogosultság feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a jogszerű földhasználatra vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Azon területek esetében, amelyekre területalapú támogatást igényel a kérelmező, a földhasználati bejelentés végső határideje: 2018. június 11.

Az állatlétszám alapú támogatások feltétele, hogy az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt állatokra és tenyészetekre vonatkozó adatok az ENAR/TIR/TER/SZIR/BIR/OLIR/STR nyilvántartásokba, főszabály szerint, a támogatási kérelem benyújtásának napjáig bejelentésre kerüljenek.

A Magyar Államkincstár 17/2018. (IV.9) közleménye a 2018. évi egységes kérelem és adatváltozási kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokról ad tájékoztatást.

A gazdálkodók érdekében a MÁK 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i beadási határideje után az ügyfélkapura kiküldött végzésben értesítik a gazdálkodókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát észleltek.

A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmeiket.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az előző évekhez hasonlóan segítséget nyújtanak a kérelmek elkészítésében, beadásában.

Több jogcím esetében is változtak a vonatkozó előírások és kötelezettségek, ezért javasolt tanulmányozni a Magyar Államkincstár honlapját, valamint a NAK portálján elérhető, az egyes jogcímekhez készült rövid tájékoztatókat, illetve segítséget kérni a falugazdászoktól.

A kényelmesebb ügyintézés érdekében javasoljuk a gazdálkodóknak, hogy időpont-egyeztetés céljából keressék meg falugazdászukat. Az őstermelői vagy kamarai kártyával jelentősen csökkenthető az adminisztrációra fordított idő, ezáltal gyorsítható az egységes kérelem benyújtása, ezért az ügyintézéshez a gazdálkodók vigyék magukkal. Közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők közül mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során. Célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó személyesen járjon el. Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az egységes kérelemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg.

Az egységes kérelem benyújtásának részletszabályait az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet tartalmazza.

A gazdálkodók ezen felül tájékozódhatnak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu, valamint a www.nak.hu weboldalakról.