Ön itt van:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»Kedvezően változtak a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásának szabályai 2018. november 1-től
2018.11.12, hétfő

Kedvezően változtak a közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásának szabályai 2018. november 1-től

A 2016. február 1-je óta futó „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program célja, ösztönözze a versenyszférában történő elhelyezkedésre a közfoglalkoztatottat oly módon, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén elhelyezkedési juttatásban részesül. 

Elhelyezkedési juttatásra alapesetben az a közfoglalkoztatott jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül legalább 180 napig közfoglalkoztatási jogviszonyban állt. Feltétel továbbá, hogy a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Ptk. szerinti gazdasági társasággal, szövetkezettel, egyesülettel, alapítvánnyal, egyéni vállalkozóval, egyéni céggel, vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval létesített határozatlan idejű, vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt létesített.  

 A 2018. november 1-jén hatályba lépő új rendelkezések alapján kibővült a támogatás vonatkozásában a versenyszféra köre, így ha mezőgazdasági őstermelőnél helyezkedik el a volt közfoglalkoztatott, akkor is jár az elhelyezkedési juttatás. Emellett lényeges változás, hogy az elhelyezkedési juttatás havi összege a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kétszeresére emelkedett, amely jelenleg 45.600,- Ft-ot jelent. Ezt az összeget addig az időpontig kapja a volt közfoglalkoztatott, ameddig a közfoglalkoztatási jogviszonya a versenyszférában történő elhelyezkedése hiányában fennállt volna.

 Új elemként került bevezetésre továbbá, hogy a mezőgazdasági idénymunka idejére is jár az elhelyezkedési juttatás, melynek összege napi 2000,- Ft. Abban az esetben jogosult erre a közfoglalkoztatott, ha egy hónapon belül legalább 14 napot dolgozott mezőgazdasági idénymunkában. A támogatás igénylőjének kérelmet szükséges benyújtatnia és utólagosan állapítja meg a járási hivatal foglalkoztatási osztálya az elhelyezkedési juttatást.

 Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon a lakó-, illetve tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályának munkatársaihoz!