Ön itt van:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»Kormányhivatali ügyintézés
2020.03.22, vasárnap

Kormányhivatali ügyintézés

Ügyfélkapu nélkül is lehet online időpontot foglalni a kormányablakokba

Az időpontfoglalás megkönnyítése érdekében mostantól ügyfélkapus azonosítás nélkül is lehet időpontot foglalni az online felületen, kivételt képeznek a gépjárműügyek (pl. gépjármű átírás, forgalomba helyezés stb.).  A központi időpontfoglaló-alkalmazás ide kattintva érhető el.

 

Ügymenet leírások

Ügymenet leírások megtekintése

 

E-papír szolgáltatás

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal az alábbi ügykörök esetén biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét a központi E-papír szolgáltatás igénybevételével:

 

Áldozatsegítéssel és jogi segítségnyújtással összefüggő feladatok
Állami főépítészi feladatok
Állampolgársági feladatok
Állategészségügyi feladatok
Állatvédelmi hatósági feladatok
Általános hatósági feladatok
Anyakönyvezési feladatok
Bányafelügyeleti igazgatási feladatok
Családi Csődvédelmi Szolgálattal kapcsolatos feladatok
Családtámogatási feladatok
Egészségbiztosítási pénztári feladatok
Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok
Erdészeti igazgatási feladatok
Fogyasztóvédelmi feladatok
Földhivatali feladatok
Földművelésügyi és mezőgazdasági igazgatási feladatok
Gyámügyi feladatok
Hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti feladatok
Halászati igazgatási feladatok
Ipari és kereskedelmi igazgatási feladatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Közfoglalkoztatási, állami foglalkoztatási feladatok
Közlekedési igazgatási feladatok
Közoktatási feladatok
Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
Mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
Munkaügyi, munkavédelmi feladatok
Népegészségügyi feladatok
Növény- és talajvédelmi feladatok
Növénytermesztési, vetőmag- és szaporítóanyag-felügyeleti feladatok
Nyugdíjbiztosítási feladatok
Okmányügyintézési feladatok
Örökségvédelmi feladatok
Pártfogó felügyelői feladatok
Piacfelügyeleti és szolgáltatás engedélyezési feladatok
Rehabilitációs igazgatási feladatok
Szakképzési és felnőttképzési hatósági feladatok
Szociális igazgatási feladatok
Útügyi igazgatási feladatok
Vadászati hatósági feladatok

 

  

Erkölcsi bizonyítvány »

Új erkölcsi bizonyítványt igényelhet , amely évente négy alkalommal ingyenes, az ötödik, vagy annál több alkalommal indított eljárásért az első fokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni (3000).
Ellenőrizheti a birtokában lévő bizonyítvány érvényességét. A szolgáltatás specialitása az, hogy nem igényel bejelentkezést.
Tájékoztatást kérhet a bűnügyi nyilvántartásban Önről kezelt adatokról.

Jármű »

A jármű korábbi tulajdonosaként lehetősége van a tulajdonosváltás ingyenes bejelentésére. A jármű tulajdonosaként és üzembentartójaként elektronikus úton kérheti a gépkocsi ideiglenes kivonását / a jármű visszahelyezését / a kivonás meghosszabbítását a 2300 forintos igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. Lehetőség van elektronikus úton a törzskönyv elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentésére és az okmány pótlására, ha a kérelmező a jármű tulajdonosa és az okmány jogosultja is egyidejűleg.

eSzemélyi »

Lehetősége van a tároló elemmel ellátott személyazonosító igazolványhoz (eSzemélyi) tartozó vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám módosítására, törlésére, valamint a 2016. november 14. előtt kiállított eSzemélyire szolgáltatásazonosító telepítésére.

Rendelkezési nyilvántartás »

Meghatalmazásokat adhat hivatalos ügyeinek intézésére a Rendelkezési Nyilvántartásban szereplő ügytípusokban. Rendelkezhet arról, hogy ügyintézései során milyen formában (telefon, e-mail, postai út) tartsák Önnel a kapcsolatot a hivatalok, illetve, hogy Ön milyen módon kívánja igénybe venni a hivatali, ügyintézési szolgáltatásokat.

Személyazonosító igazolvány elvesztés bejelentése »

Lehetősége van elektronikus úton bejelenteni kártyaformátumú személyazonosító igazolványa elvesztését, eltulajdonítását és megsemmisülését. A bejelentés alapján személyazonosító igazolványa érvénytelenítésre kerül.

Útlevél »

Lehetősége van az ellopott, elvesztett vagy megsemmisült útlevél pótlásáramásodik magánútlevél igénylésére, valamint az útlevél kiállítása iránti kérelem benyújtását követően a normál eljárásban igényelt okmány gyártási idejének lerövidítésére a „Tájékoztató” menüpontban szereplő illeték, igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetése ellenében.

Külföldön élő magyar állampolgár külföldi lakóhelye címváltozásának bejelentése »

Amennyiben Ön külföldön élő magyar állampolgár, akkor elektronikus kapcsolattartás útján itt jelentheti be a már nyilvántartásba vett külföldi lakóhelye címének megváltozását. A bejelentés díj- és illetékmentes.

Külföldi letelepedés »

Amennyiben Ön Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával kívánja elhagyni, itt nyújthatja be erről szóló nyilatkozatát. Az eljárás illetékmentes.

SZL-adatletiltás »

Lehetősége van megtiltani, hogy személyes adatait a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (SZL-ből) marketing, illetve kutatási célokra kiadják. A tiltás feloldása is ebben az ügytípusban végezhető el.

Szállásadói ügyek »

A lakás tulajdonosa, haszonélvezője (szállásadó) itt nyilatkozhat arról, hogy a lakásába történő lakcímbejelentéshez személyesen vagy elektronikusan kíván hozzájárulni. Ha az elektronikus módot választja, itt megteheti előzetes elektronikus hozzájárulását is. Korábban megtett nyilatkozatát módosíthatja, vagy törölheti. A szállásadó itt kérhet értesítést arról is, hogy a lakásába lakcímbejelentés történt. A nyilatkozatok megtétele illetékmentes.

Anyakönyvi kivonat »

Lehetősége van a magyar anyakönyvben szereplő születési, házasságkötési vagy bejegyzett élettársi kapcsolat eseményéről születési/házassági/bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot igényelni. Az elektronikusan igényelt anyakönyvi kivonathoz többnyelvű formanyomtatvány is kérelmezhető. Az anyakönyvi kivonat és a formanyomtatvány kiállítása illetékmentes.

Tájékoztatás SZL-ben tárolt saját adatokról »

A magánszemélyek elektronikus kapcsolattartás keretében tájékoztatást igényelhetnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban nyilvántartott saját aktuális adataikról.

Egyéni vállalkozás »

Tájékoztatjuk, hogy 2020. március 3. napjától az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése alatt a székhelyadatban bekövetkezett változás - a korábbi, e-Papír alkalmazáson keresztül történő bejelentés helyett - kizárólag a személyes ügyintézési felületen keresztül jelenthető be. Szünetelő egyéni vállalkozó esetében az ügyintézési felületen található a „Szünetelő egyéni vállalkozó székhelyadat változásának bejelentése” menüpontot kiválasztva tehető meg a bejelentés.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a szünetelés időtartama alatt kizárólag a megváltozott székhelyadat jelenthető be, más adat változásának bejelentésére nincs mód.

Bejelentheti egyéni vállalkozói tevékenysége megkezdését, módosíthatja egyéni vállalkozói adatait, bejelentheti tevékenységének szüneteltetését vagy szüneteltetett tevékenységének folytatását. Lehetősége van egyéni vállalkozói tevékenységét megszüntetni. Hatósági bizonyítványt kérhet az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatairól.

Parkolási igazolvány »

Lehetősége van a természetes személy részére 5 évre kiállított, illetve lejárati határidő nélkül kiadott parkolási igazolvány, a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná válása okán díj-és illetékmentes cseréjére abban az esetben, ha az igazolvány a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt irat valamelyike alapján került kiállításra. Azon végleges állapotú ügyfelek részére kiállított igazolványok cseréje, amelyek még 5 éves időtartamra kerültek kiállításra, 2020. január 01. napjától kezdve legfeljebb a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhető.

Okmánystátusz lekérdezés »

Lehetősége van gyorsan és egyszerűen tájékozódni az igényelt okmány gyártási állapotáról. Felhívjuk figyelmét, hogy a lekérdezéshez az igénylői adatlapon szereplő bizonylatszám feltétlenül szükséges!

Okmányérvényesség ellenőrzése »

Lehetősége van egy adott okmány érvényességének ellenőrzésére. A szolgáltatás igénybevételéhez személyazonosító adataira, valamint az ellenőrizni kívánt okmány azonosítójára van szüksége.

Vezetői engedély pótlás »

Az űrlap kitöltésével lehetősége van vezetői engedélye pótlására annak elvesztése, eltulajdonítása vagy megsemmisülése esetén. A vezetői engedély pótlása iránti kérelem kizárólag abban az esetben nyújtható be elektronikus úton, ha a pótolandó vezetői engedély 2001. január 1-jét követően került igénylésre.

Az eljárás illetékmentes, ha a pótlás oka a korábbi vezetői engedély eltulajdonítása.

Értesítési cím »

Lehetősége van értesítési címének bejelentésére, a cím megújítására, megváltoztatására vagy törlésére. Továbbá nyilatkozhat, hogy címének értesítési címként történő nyilvántartására ne kerüljön sor és az értesítési cím bejelentéséről a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg értesítést kérhet. Értesítési címe lehet címhely, postafiók vagy postai szolgáltató hely, amelyet a lakcímén kívül, az Önnel való kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségként bejelenthet.

Adatváltozásról értesítés küldése »

Lehetősége van a szolgáltatáshoz csatlakozott szervek esetében kérelmezni, hogy a Belügyminisztérium által kezelt közhiteles nyilvántartásokkal összefüggő adatváltozás esetén a Belügyminisztérium küldjön az adatváltozásról értesítést a csatlakozott szerveknek.

 

Hivatali Kapu elérhetőségek

Csongrád megyei Kormányhivatal Hivatali Kapu elérhetőségei:

 

rövid név KRID hosszú név kiegészítő információ
CSMKH 503729302 Csongrád Megyei Kormányhivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06CSONGR 211414198 CSMKH Csongrádi Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06HODMEZ 516425300 CSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06KISTEL 411473723 CSMKH Kisteleki Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06MAKOI 713433322 CSMKH Makói Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06MORAHA 210483721 CSMKH Mórahalmi Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06SZEGED 413496158 CSMKH Szegedi Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
JH06SZENTE 319423319 CSMKH Szentesi Járási Hivatal hivatali kapu az ügyfelektől érkező küldeményeknek
CSKTHIR
126335720
Csongrád Megyei Kormányhivatal 
gépi hivatali kapu hatóságok, szervezetek részére, szakrendszeren keresztül történő kapcsolattartásához
CSJTHIR
521345719
Csongrád Megyei Kormányhivatal – Járási hivatalok 
gépi hivatali kapu hatóságok, szervezetek részére, szakrendszeren keresztül történő kapcsolattartásához

 

Eljárási díjak, illetékek megfizetésére használt számlaszámok

Számlaszámok letöltése