Ön itt van:Főoldal»Hírek»Tájékoztatók»TÁJÉKOZATÓ - A közintézményi épületek üzemeltetőinek az energiamegtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről
2017.03.09, csütörtök

TÁJÉKOZATÓ - A közintézményi épületek üzemeltetőinek az energiamegtakarítási intézkedési tervvel kapcsolatos kötelezettségeiről

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 11/A. §-a alapján 2017. január 1-től a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetője számára több új energiahatékonysági kötelezettség került előírásra.

A közintézményi épületek üzemeltetői ötévente – első alkalommal 2017. március 31-ig – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) által elkészített és az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási intézkedési tervet, majd annak teljesüléséről jelentést kötelesek készíteni, és megküldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. A közintézményi épületek üzemeltetőinek továbbá gondoskodniuk kell az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról. Ezen felül együttműködnek a Nemzeti Energetikusi Hálózattal a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása során.

Az Ehtv. rendelkezése szerint közintézménynek minősül: a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezet (a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése). 

A feladatok vonatkozásában az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformáláshoz alkalmazható módszertan közzétételre került, a MEKH által üzemeltetett www.enhat.mekh.hu honlapon elérhető, a „Gyakorlat” → „Közintézmények” menüpont alatt.

  1. december 21. napjával lépett hatályba az Ehtv.-t kiegészítő 21/D. §-a a Nemzeti Energetikusi Hálózat (a továbbiakban: NEH) létrehozásáról.

A NEH célja a közintézmények – köztük az önkormányzatok –, valamint a vállalkozások energiahatékony működésének, és a lakosság energiafogyasztás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.

A NEH feladatainak ellátására a Kormány – az energetikahatékonyságról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/C. § (1) bekezdése értelmében – a fővárosi és megyei kormányhivatalokat jelöli ki.

A NEH irodáit a fővárosi és megyei kormányhivatalokban, valamint a R. 10. számú mellékletében meghatározott települések járási hivatalaiban kell létrehozni. A melléklet meghatározza az irodák székhelyét és illetékességi területét.

A NEH irodáinak székhelye Csongrád megyében valamennyi járás tekintetében:

Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal)

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefon: (62) 562-663

A NEH irodáiban az energetikai szakmai tanácsadást a Kormányhivatal erre kijelölt munkatársai fogják végezni.

 

S z e g e d, 2017. március 9.