Ön itt van:Főoldal»Hírek»Törvényességi felhívásban kifogásolta a Kormányhivatal a szegedi zajrendeletet
2018.06.05, kedd

Törvényességi felhívásban kifogásolta a Kormányhivatal a szegedi zajrendeletet

A Csongrád Megyei Kormányhivatal megvizsgálta Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 13/2018. (V. 3.) önkormányzati rendeletét, és a következőket állapította meg:

A 2018. április 27-én elfogadott rendelet úgy határoz meg időbeli korlátot a rendezvényeken használható hangosításra, hogy a korlátozás alól kivételt enged az állami és önkormányzati rendezvényeknek. Ezzel a többi rendezvény szervezőit hátrányosan megkülönbözteti, és miután ennek nem képezheti alapját a rendezvény szervezőjének személye, a megkülönböztetés az Egyenlő bánásmód törvénybe ütközik. Erre tekintettel a Kormányhivatal 2018. május 14-én törvényességi felhívásban szólította fel Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését, hogy az említett kivételszabályt – még a rendelet július 1-jei hatálybalépése előtt, június 29-ig – törölje, vagy a törvénynek megfelelően módosítsa.

A felülvizsgálatot Hivatalunk törvényességi felügyeleti feladatkörében végezte el, amelynek eredményét megküldte annak a szabályozással érintett 27 rendezvényszervezőnek és vendéglátónak, akik közérdekű bejelentést tettek a helyi rendelet miatt.

A hatósági egyeztetés előfeltétele az ilyen tárgyú rendeletalkotásnak.

Zajvédelmi szakmai és eljárási szempontból a Szegedi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya előzetesen véleményezte a rendelet tervezetet. A rendelettervezet törvényességi szempontú véleményezésének lehetőségével az önkormányzat nem élt, a hivatalunk által elvégzett törvényességi felülvizsgálat a Kormányhivatal jogszabályban meghatározott feladata, a rendeletalkotást követően.