Ön itt van:Főoldal»Karrier

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 2.

építésügyi, építésfelügyeleti igazgatási feladatok

 

 ellátására, kormánytisztviselői kinevezéssel az alábbi pályázatot hirdeti meg:

Munkavégzés helye: Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Hatósági Osztály 2.    6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.

A kormányzati jogviszony időtartama: határozatlan időre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Szegedi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

népegészségügyi

feladatok ellátására

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztályára

 

egészségbiztosítási pénztári feladatok ellátására

 

az alábbi pályázatot hirdeti meg:

 

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: Határozott idejű, előreláthatólag 2022. október 31 – ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 6722 Szeged, Bécsi krt. 5.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2020. (II.28) MVM utasítás 53. §-a, valamint a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánytisztviselőinek képesítési előírásairól szóló 49/2019 (IX.01.) számú kormánymegbízotti utasítás 1. számú függelék 10. pontja alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

-          egészségbiztosítási pénztári feladatok

Tevékenységi körök meghatározása:

 • táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz megállapítása
 • utazási költségtérítés megállapítása
 • üzemi balesetek elbírálása
 • pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos hatósági döntések kiadása
 • TAJ leképezése és kiadása;
 • EU-kártya kiadása;
 • biztosítási jogviszonyrendezéssel, adattisztítással kapcsolatos ügyintézés;
 • hatósági bizonyítvány kiállítása biztosítási jogviszonyokról,
 • nemzetközi szociális biztonsági egyezményekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • Európai Uniós koordinációs rendeletekkel kapcsolatos ügyintézés,
 • ügyviteli feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőfokú végzettséggel: felsőoktatásban szerzett szakképzettség;
 • érettségi végzettséggel: érettségi végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen szerzett szakképesítés.
 • vagyonnyilatkozat tétel vállalása.

 Előnyt jelent:

 • szakirányú, felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • egészségbiztosítási területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • idegen nyelv ismerete.

 Elvárt kompetenciák:

 • jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
 • precíz, önálló munkavégzés, és terhelhetőség,
 • empatikus, ügyfélközpontú személyiség,
 • csapatmunkában való jártasság,
 • MS Office programok magas szintű ismerete. 

Illetmény és juttatások:

 • A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szabályai szerint.

Pályázathoz csatolandó:

 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolata;
 • nyilatkozat, amely szerint a benyújtott önéletrajzban és mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez az eljárással összefüggésben a pályázó hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás);
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul pályázati anyaga megőrzéséhez.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet:

Biczók Gyöngyi osztályvezető

Tel.: 62/680-202

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 04.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 09.

Az állás betölthető legkorábban: 2020. október 19.

 

Pályázatok elbírálásának módja:

A benyújtott pályázati anyagok alapján kiválasztott jelölteket az állami tisztviselőkből álló 3 tagú szakmai bizottság személyesen meghallgatja, ezt követően dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 3 napon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság állásportálján (www.kozigallas.gov.hu)
 • Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal honlapján: csmkh.hu.