2020.06.03, szerda

Kórházhigiénés Bakteriológiai részleg

A részlegen végzett kórházhigiénés bakteriológiai vizsgálatok fajtái:

 • Környezetbakteriológiai vizsgálatok (felületeken jelenlévő mikrobák kimutatása tenyésztéssel)
 • Levegő aerob és anaerob (Clostridium perfringens) bakteriális szennyezettségének kimutatása csíraszám megadásával
 • Sterilitási vizsgálatok (aerob, anaerob baktériumok és gombák kimutatása tenyésztéssel)
 • Sterilizáló és fertőtlenítő berendezések mikrobiológiai hatásfokának ellenőrzése
 • Mosás (mosási technológia) fertőtlenítő hatékonyságának kimutatása

 

Mintavételi módszerek:

 • Környezetbakteriológiai vizsgálatok mintavétele: Tamponos törléssel, vagy ún. Contact Slide mintavevő eszközökkel
 • Levegő bakteriális szennyezettségének kimutatása: szívásos mintavevő készülékkel vagy szedimentációs módszerrel
 • Sterilitási vizsgálatok mintavétele: A vizsgálandó minta steril edénybe helyezésével történik steril körülmények között
 • Sterilizáló vagy fertőtlenítő berendezések mikrobiológiai ellenőrzését spóra-preparátumokkal.
 • Mosógépek hatásfokának ellenőrzése a részleg által előállított preparátumok mosógépbe helyezésével és fertőtlenítő mosásával történik.

  

Általános információk:

A laboratórium az alábbi területről fogad el vizsgálati anyagot:

 • Olyan kórházak/klinikák fekvőbeteg osztályaitól - saját higiénikus főorvosaik közvetítésével -, melyekkel a Népegészségügyi Főosztály együttműködési szerződést kötött
 • A kórházak/klinikák szervezeti és működési szabályzatában szereplő szakrendelőitől és ambulanciáitól
 • Az alap- és szakellátás orvosaitól
 • Üzemorvosoktól
 • Magánorvosoktól
 • Mindazon szolgáltatást igénybe vevőktől, akiknek érvényes szerződése, vagy egyedi megrendelője van
 • Minőségellenőrzési szervezetektől
 • Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Békés megye epidemiológusaitól járványügyi vizsgálat elvégzése céljából vagy szúrópróbaszerű "monitoring" tevékenység esetén

A mintavételekhez a mintavevő felszerelést a Laboratórium biztosítja telefonos, de írásban is megerősített kérésre.

A Laboratórium a következők szerint biztosítja a megrendelőknek a vizsgálati minták átvételét:

Munkaidőben (hétfőtől csütörtökig 7:30-15:00 óra és pénteken 7:30-12:30 óra között) az Intézet oldalbejáratánál működő Központi Mintaátvevőben. Munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig 5:30-7:30, 15:00-18:30 óra, pénteken 5:30-7:30, 12:30-18:30 óra és szombaton 6:30-11:30 óra között a Főportán lehet a mintákat leadni. A Laboratórium postai úton csak a spórapreparátumokat fogadja el.


A részleg elérhetősége


Cím:
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztály
Laboratóriumi Osztály
Kórházhigiénés Bakteriológiai részleg
6726 Szeged Derkovits fasor 7-11.
Tel.: 62/680-165 /2728 
Fax: 62/681-701 
Közvetlen telefon: 62/681-728

 

A Laboratórium térítés ellenében végzett szolgáltatásának díjait itt találhatja. (Mellékleteknél)