2018.02.14, szerda

Laboratóriumi szolgáltatások

A CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

LABORATÓRIUMI OSZTÁLYA

FELSZERELTSÉGÉRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 

 

 1. május 1. hatállyal a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriuma és a CSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja összevonásra került egységes Laboratóriumi Osztályt alkotva.

A két laboratórium összevonásával egyszerűbbé válik a laboratóriumi vizsgálatok megrendelése és végzése. A megrendelő számára elegendő lesz egyetlen labort felkeresni, hiszen egy helyen sokkal szélesebb vizsgálati palettát fog találni. Ez főleg a víz vizsgálatoknál lesz nagy segítség, hiszen egy helyre kerül az ivóvíz, a felszíni víz (folyók, tavak stb.), a szennyvíz minőségének vizsgálata. Egyetlen laboratórium fogja továbbá a környezeti és a munkahelyi levegőt is vizsgálni. Az összevont laboratórium analitikai területen akkreditáltan 1000 paraméter vizsgálatára képes. Az akkreditált státusz mind hatósági, mind szerződéses feladatok elvégzésére alkalmassá teszi.

A Laboratóriumi Osztály az alábbi területeken végez vizsgálatokat:

Élelmiszerkémia:

Vizsgálja a különböző élelmiszerekben a természetes eredetű egészségkárosító anyagokat. Ellenőrzik az élelmiszerbe bekerülő mesterséges szennyező anyagokat is. Meghatározzák az egyes élelmiszerekhez a gyártás során hozzáadott adalékanyagok mennyiségét és azt, hogy a korszerű és tudatos táplálkozás okán milyen az egyes élelmiszerekben a zsír, fehérje és a szénhidrát összetételének aránya.

 

Foglalkozás-egészségügy:

Vizsgálja a különböző munkahelyi légszennyezőket: por- és szerves oldószer expozíciót. Ellenőrzik a munkahelyek mikroklíma paramétereit és a belsőtéri mesterséges megvilágítását is.

A foglalkozás-egészségügyi orvosokkal szorosan együtt működve végzik a munkaköri alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges metabolitszintek meghatározását vérből és vizeletből. A nagy érzékenységű műszerek lehetővé teszik, hogy a csak kis mennyiségben képződő ezen anyagok mérésével pontosabban követhető legyen a dolgozók szervezetébe került egészségkárosító anyagok mennyisége.

 

Vízkémia:

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet alapján végez ivóvízből, felszín alatti vizekből, fürdővizekből kémiai vizsgálatokat.

Ivóvizünk minősége nagyon fontos, az emberi egészséget befolyásoló tényező .

A víz minőség biztosítása érdekében munkatársaink  hatósági és önellenőrző vizsgálatok kertében ellenőrzik az alapvető minőségi paramétereket, mint pl. a keménység, vastartalom, pH stb. Vizsgálják, hogy nem került-e az ivóvízbe permetszer, benzinből származó poliaromás szénhidrogén vagy illékony aromás vegyület. Kontrollálják a különböző toxikus fémek mennyiségét.

Folyamatosan vizsgálják a fürdővizek minőségét, hogy megfelelnek-e a rendeletben előírt tisztasági követelményeknek.

 

Környezetmikrobiológiai:

A Vízmikrobiológiai Laboratórium az ivóvíz, palackozott, természetes ásványvíz, forrásvíz, szikvíz, vízlágyítási és víztisztítási technológiával előállított víz, hemodializáló folyadék és az előállításukhoz használt kezelt víz, felszín alatti vízminták mikrobiológiai vizsgálatát végzi. Fürdővizekből vizsgál tápvizet, medencés fürdők medence vizét, és természetes fürdővíz mintákat. Ezek a vizsgálatok a Laboratórium akkreditált tevékenységébe tartoznak.

Felszíni víz és szennyvíz minták mikrobiológiai feldolgozását is tudják vállalni, azonban ezeknél a mintáknál nem akkreditált eredményt tudnak kiadni.

Az Élelmiszer mikrobiológiai Laboratórium hús és hústermékek, tej és tejtermékek, zsír, olaj, margarin, édesipari és sütőipari termékek, üdítőitalok, gabonafélék, hüvelyesek, fűszerek, készételek, táplálék kiegészítők, anyatej, anyatej-helyettesítő és kiegészítő tápszerek, kozmetikumok mikrobiológiai vizsgálatát akkreditáltan végezik. Környezeti minták (tamponos törlések) feldolgozását is akkreditált módon tudják vállalni.

A Környezetmikrobiológiai Laboratórium vízminták, lenyomati és törlés minták mintavételére is akkreditált.

 

A Laboratóriumi Osztály rendelkezik továbbá Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratóriummal is.

Ennek akkreditált egységei a Kórházhigiénés Bakteriológiai-, Enterális- és Vírusdiagnosztikai és Szerológiai részleg. A Klinikai Vegyes Mikrobiológiai részleg nem akkreditált, mikológiai, parazitológiai és vegyes bakteriológiai vizsgálatokat végeznek humán beteganyagból.

 

A Környezetvédelmi Laboratórium ( 2016. május 1-ét megelőzően Környezetvédelmi Mérőközpontunk, mely az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alakított ki és tart fenn.

 

A tevékenységi kör megegyezik az akkreditálás műszaki területével, amelyek a következő:

Vízvizsgálatok:

 • felszíni vizek mintavétele, fizikai, kémiai, biológiai, ökotoxikológiai, radiológiai vizsgálata,
 • felszín alatti vizek mintavétele, fizikai, kémiai, és ökotoxikológiai vizsgálata
 • szennyvizek mintavétele, fizikai, kémiai, mikroszkópos biológiai és ökotoxikológiai vizsgálata,

Felszíni vizek üledékeinek vizsgálata:

 • felszíni vizek üledékeinek mintavétele, fizikai, kémiai vizsgálata.

Környezetvédelmi talajvizsgálatok:

 • bolygatott és bolygatatlan szerkezetű talajmintavétel,
 • általános talajfizikai, talajkémiai vizsgálatok
 • szennyezett talajok fizikai, kémiai vizsgálata.

Hulladékok vizsgálata:

 • mintavétel,
 • fizikai, kémiai, vizsgálatok.

Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok:

 • légszennyező források vizsgálata: mintavétel, fizikai, kémiai vizsgálatok,
 • települési környezeti levegő vizsgálata: mintavétel, fizikai, kémiai vizsgálatok.

A tevékenységi körben végzett vizsgálatok jellege a következő:

Klasszikus analitikai mérések:

 • tömegszerinti,
 • térfogatos,
 • elektrokémiai (helyszínen is).

Műszeres analitikai mérések:

 • fémanalitikai mérések (ICP, AFS)
 • szerves mikroszennyezők mérése (GC-MSD, GC-FID, GC-ECD)
 • fotometriás vizsgálatok (látható és UV)
 • ionkromatográfiás vizsgálatok
 • TOC/TN mérések
 • AOX mérések

Hidrobiológiai vizsgálatok:

 • fitoplankton,
 • fitobentosz,
 • makrozoobentosz,

Ökotoxikológiai vizsgálatok:

 • Daphnia teszt,
 • halteszt,
 • csíranövényteszt.

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi mérések:

 • kemilumineszcenciás,
 • infravörös abszorpciós,
 • UV fluoreszcenciás,
 • mágneses szuszceptibilitás mérések,
 • gázkromatográfiás lángionizációs detektálással,
 • izokinetikus mintavételes gravimetria,
 • adszorpciós mintavételek,
 • abszorpciós mintavételek,
 • nyomásmérés,
 • hőmérsékletmérés,
 • térfogatmérés,
 • légnedvességmérés.

 

A Környezetvédelmi Laboratórium felsorolt környezeti elemek vizsgálatait az alábbi célok megvalósítása érdekében végzi:

 • teljesíti a felszíni- és felszín alatti vizek mintavételére és vizsgálatára vonatkozó EU VKI monitoring tervet a szükséges adatszolgáltatásokkal együtt,
 • az OLM hálózat részeként két telepített levegőminőség vizsgáló konténert üzemeltet (egyet Szegeden és egyet Kecskeméten), biztosítja az adatvesztést elkerülő működést és a folyamatos adatszolgáltatást.
 • az összes felsorolt környezeti elem (víz, talaj, hulladék, levegő) esetében elvégzi hatósági ellenőrző mintavételeit és vizsgálatait,
 • szabad kapacitása terhére valamennyi környezeti elem megbízásos mintavételére és vizsgálatára is vállalkozik

 

Az egyes laboratóriumok részletes vizsgálati palettája, az akkreditált módszerek köre és a vizsgálatokhoz tartozó árak az alábbi honlapon elérhetőek: www.csmkh.hu

 

Megkeresés esetén az egyedi igényre szabott árajánlatot elkészítjük és e-mailben az érdeklődő számára megküldjük.