2023.01.01, vasárnap

Laboratóriumi szolgáltatások

A Csongrád-Csanád Megyei KORMÁNYHIVATAL

LABORATÓRIUMI OSZTÁLYA

FELSZERELTSÉGÉRŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSAIRÓL 

2016. május 1. hatállyal a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Laboratóriuma és a CSCSVKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának Környezetvédelmi Mérőközpontja összevonásra került, ezzel létrejött a Laboratóriumi Osztály. A két laboratórium összevonásával egyszerűbbé vált a laboratóriumi vizsgálatok megrendelése és végzése. A megrendelő számára elegendő egyetlen labort felkeresni, ahol egy sokkal szélesebb vizsgálati palettát talál. Ez főleg a víz vizsgálatoknál nagy segítség, hiszen egy helyre kerül az ivóvíz, a felszíni víz (folyók, tavak stb.), a felszín alatti víz és a szennyvíz minőségének vizsgálata. Egyetlen laboratórium végzi továbbá a környezeti és a munkahelyi levegő vizsgálatát is.

Az összevont laboratóriumokból kialakított Analitikai Csoport a NAH által NAH-1-1809/2017. számon akkreditált vizsgáló laboratórium, amely több mint 1000 paraméter akkreditált mintavételére és vizsgálatára képes. Az akkreditált státusz mind hatósági, mind szerződéses feladatok elvégzésére alkalmassá teszi.

A Laboratóriumi Osztály részét képezi még egy másik akkreditált státusszal rendelkező laboratórium is, ez a NAH által a NAH-9-0006/2018 számon akkreditált Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratórium.

A Laboratóriumi Osztály az alábbi területeken végez vizsgálatokat:

Élelmiszerkémia:

Vizsgálja a különböző élelmiszerekben a természetes eredetű egészségkárosító anyagokat, de ellenőrzi az élelmiszerbe bekerülő mesterséges szennyező anyagokat is. Meghatározza az egyes élelmiszerekhez a gyártás során hozzáadott adalékanyagok mennyiségét és azt, hogy a korszerű és tudatos táplálkozás okán milyen az egyes élelmiszerekben a zsír, fehérje és a szénhidrát összetételének aránya.

Foglalkozás-egészségügy:

Vizsgálja a különböző munkahelyi légszennyezőket, a por- és szerves oldószer expozíciót. Ellenőrzi a munkahelyek mikroklíma paramétereit és a belsőtéri mesterséges megvilágítását is.

A foglalkozás-egészségügyi orvosokkal szorosan együtt működve végzi a munkaköri alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges metabolitszintek meghatározását vérből és vizeletből. Nagy érzékenységű műszerei lehetővé teszik, hogy a csak kis mennyiségben képződő ezen anyagok mérésével pontosabban követhető legyen a dolgozók szervezetébe került egészségkárosító anyagok mennyisége.

 Vízkémia:

A 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet alapján végez ivóvízből, felszín alatti vizekből, fürdővizekből kémiai vizsgálatokat.

Ivóvizünk minősége nagyon fontos, az emberi egészséget befolyásoló tényező.

A víz minőség biztosítása érdekében munkatársaink  hatósági és önellenőrző vizsgálatok kertében ellenőrzik az alapvető minőségi paramétereket, mint pl. a keménység, vastartalom, pH stb. Vizsgálják, hogy nem került-e az ivóvízbe permetszer, benzinből származó poliaromás szénhidrogén vagy illékony aromás vegyület. Kontrollálják a különböző toxikus fémek mennyiségét.

Folyamatosan vizsgálják a fürdővizek minőségét, hogy megfelelnek-e a rendeletben előírt tisztasági követelményeknek.

Környezet-mikrobiológia:

A Vízmikrobiológiai Laboratórium az ivóvíz, palackozott, természetes ásványvíz, forrásvíz, szikvíz, vízlágyítási és víztisztítási technológiával előállított víz, hemodializáló folyadék és az előállításukhoz használt kezelt víz, felszín alatti vízminták mikrobiológiai vizsgálatát végzi. Fürdővizekből vizsgál tápvizet, medencés fürdők medence vizét, és természetes fürdővíz mintákat. Ezek a vizsgálatok a Analitikai Csoport akkreditált tevékenységébe tartoznak.

Felszíni víz és szennyvíz minták mikrobiológiai feldolgozását is tudja vállalni, azonban ezeknél a mintáknál nem akkreditált eredményt tud kiadni.

Az Élelmiszer mikrobiológiai Laboratórium hús és hústermékek, tej és tejtermékek, zsír, olaj, margarin, édesipari és sütőipari termékek, üdítőitalok, gabonafélék, hüvelyesek, fűszerek, készételek, táplálék kiegészítők, anyatej, anyatej-helyettesítő és kiegészítő tápszerek, valamint kozmetikumok akkreditált mikrobiológiai vizsgálatát végzi, de akkreditált módon tudja vállalni környezeti minták (tamponos törlések) feldolgozását is.

A Környezetmikrobiológiai Laboratórium akkreditált még vízminták, lenyomati és törlés minták mintavételére is.

A Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Laboratórium:

A laboratórium akkreditált egységei a Kórházhigiénés Bakteriológiai-, Enterális- és Vírusdiagnosztikai és Szerológiai részleg.

A Klinikai Vegyes Mikrobiológiai részlege nem akkreditált, mikológiai, parazitológiai és vegyes bakteriológiai vizsgálatokat végez humán beteganyagból.

A Környezetvédelmi Laboratórium (2016. május 1-ét megelőzően Környezetvédelmi Mérőközpont):

A laboratórium akkreditált tevékenységi kör a következő környezeti elemek vizsgálatát fedi le:

Vízvizsgálatok:

 • felszíni vizek mintavétele, fizikai, kémiai, biológiai, radiológiai vizsgálata,
 • felszín alatti vizek mintavétele, fizikai, kémiai vizsgálata
 • szennyvizek mintavétele, fizikai, kémiai, mikroszkópos biológiai vizsgálata,

Felszíni vizek üledékeinek vizsgálata:

 • felszíni vizek üledékeinek mintavétele, fizikai, kémiai vizsgálata.

Környezetvédelmi talajvizsgálatok:

 • bolygatott és bolygatatlan szerkezetű talajmintavétel,
 • általános talajfizikai, talajkémiai vizsgálatok
 • szennyezett talajok fizikai, kémiai vizsgálata.

Hulladékok vizsgálata:

 • mintavétel,
 • fizikai, kémiai, vizsgálatok.

Levegőtisztaság-védelmi vizsgálatok:

 • légszennyező források vizsgálata (mintavétel, fizikai, kémiai vizsgálatok),
 • települési környezeti levegő vizsgálata (mintavétel, fizikai, kémiai vizsgálatok).

A tevékenységi körben végzett vizsgálatok jellege a következő:

Klasszikus analitikai mérések:

 • tömegszerinti,
 • térfogatos,
 • elektrokémiai (helyszínen is).

Műszeres analitikai mérések:

 • fémanalitikai mérések (ICP, AFS)
 • szerves mikroszennyezők mérése (GC-MSD, GC-FID, GC-ECD, GC-MS/MS, HPLC-MS/MS)
 • fotometriás vizsgálatok (látható és UV)
 • ionkromatográfiás vizsgálatok
 • TOC/TN mérések
 • AOX mérések

Hidrobiológiai vizsgálatok:

 • fitoplankton,
 • fitobentosz,
 • makrozoobentosz,

Helyszíni levegőtisztaság-védelmi mérések:

 • kemilumineszcenciás,
 • infravörös abszorpciós,
 • UV fluoreszcenciás,
 • mágneses szuszceptibilitás mérések,
 • gázkromatográfiás,
 • izokinetikus mintavételes gravimetria,
 • adszorpciós mintavételek,
 • abszorpciós mintavételek,
 • nyomásmérés,
 • hőmérsékletmérés,
 • térfogatmérés,
 • légnedvességmérés.

A Környezetvédelmi Laboratórium a különböző környezeti elemek vizsgálatait az alábbi célok megvalósítása érdekében végzi:

 • teljesíti a felszíni- és felszín alatti vizek mintavételére és vizsgálatára vonatkozó EU VKI monitoring tervet a szükséges adatszolgáltatásokkal együtt,
 • az OLM hálózat részeként két telepített levegőminőség vizsgáló konténert üzemeltet (egyet Szegeden és egyet Kecskeméten), biztosítja az adatvesztést elkerülő működést és a folyamatos adatszolgáltatást.
 • az összes felsorolt környezeti elem (víz, talaj, hulladék, levegő) esetében elvégzi az elrendelt hatósági ellenőrző mintavételeket és vizsgálatokat,
 • szabad kapacitása terhére valamennyi környezeti elem megbízásos mintavételére és vizsgálatára is vállalkozik

A Laboratóriumi Osztály megkeresés esetén az egyedi igényre szabottan, pontos árajánlatot készít, amit e-mailben megküld az érdeklődő számára.