Ön itt van:Főoldal»Pályázati összefoglalók»KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”
 
2018.05.18, péntek

KÖFOP-1.0.0- VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok”

A projekt a Miniszterelnökség, a Csongrád Megyei Kormányhivatal (konzorciumvezető), az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség szervezetek konzorciumi együttműködése keretében valósul meg.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 „A hatáskör átcsoportosításból adódó szakrendszeriintegrációs feladatok” projekt alapvető célja, hogy az elmúlt időszak közigazgatási átszervezését, a járási hivatalok feladatellátását informatikai fejlesztésekkel támogassa. A bürokratikus terhek csökkentésének szem előtt tartásával ezek biztosítják a különböző nyilvántartások közötti adatkapcsolatot, az információk automatizált rendelkezésre állását.

Átfogó cél, hogy az ügyfelek és a közigazgatási szereplők adatigényeinek teljesítése is gyorsabban,magasabb szolgáltatási színvonalon valósuljon meg. A fejlesztések eredményeképpen hatékonyabbá és átláthatóbbá válnak az érintett eljárások, munkafolyamatok, valamint ezekben az eljárásokban csökkennek az érintett ügyfeleket terhelő adminisztrációs terhek is, hiszen a kormányhivatalon belül teljesül a szervezeti egységek közötti automatikus információáramlás. Mindennek köszönhetően a későbbiekben szélesebb körű, magasabb színvonalú szolgáltatások kiépítésére kerülhet sor.

A fejlesztések célja az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása. Az átalakítások egyaránt szolgálják az ügyfeleket és megkönnyítik a közigazgatásban dolgozók munkáját is. Az eljárások és a szervezeti folyamatok egyszerűbbé, gyorsabbá és hatékonyabbá válnak.

Mindezek megvalósításához fontos, hogy az új struktúrában történő működéshez szükséges informatikai fejlesztések is megvalósuljanak, így a munkafolyamatok egy részének digitalizálása és informatikai továbbfejlesztése is előtérbe kerül.

A Projekt fizikai megvalósítására tervezetten a 2016.09.01. és 2018.12.31. közötti időszakban kerül sor.

A Projekt megvalósításához tervezetten 10.000.000.000 Ft szükséges, melyet 100%-ban az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozása biztosít.

Hivatkozások