2016. június 06., hétfő 09:35

Panaszok és közérdekű bejelentések eljárásrendje

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK

 

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény értelmében panasznak minősül – elnevezésétől függetlenül – az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, közigazgatási - eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Nem terjed ki a hatálya azon panaszokra, amelyek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) szerint – hatósági eljárás megindítására vonatkozó – kérelemnek minősül.

A Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz érkező bejelentés (a fentebb meghatározott panasz és közérdekű bejelentés együtt) megtehető:

  • szóban: személyesen (6722 Szeged, Rákóczi tér 1.) vagy telefonon (62) 562-663, amelyet a Csongrád Megyei Kormányhivatal bármely szervezeti egysége jogosult és köteles írásban rögzíteni.
  • írásban: postai (6701 Szeged, Pf. 1096.) vagy elektronikus úton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A névtelen bejelentés vizsgálata, továbbá a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A bejelentő jogai:

  • A bejelentőt nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
  • Szóban tett bejelentés esetén nyilatkoznia kell, hogy kéri-e adatainak zártan kezelését, az írásban tett bejelentés esetén – nyilatkozat hiányában – ezt a zárt adatkezelési igényt vélelmezni kell.
  • A bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásba tekinthet be.
  • Olyan bejelentés esetén, amelynek hatására hivatalból közigazgatási hatósági eljárás indul, a továbbiakban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény előírásainak megfelelően kell eljárni, erről a bejelentő írásban kap egyidejűleg tájékoztatást.
  • A panaszt és a közérdekű bejelentést - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az eljárásra jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.
  • A bejelentés elintézéséről minden esetben írásban kap tájékoztatást (kivéve a névtelen bejelentőt).

A bejelentő adatainak kezelése:

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása során, annak érdekében, legfeljebb a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerinti iratőrzési határidő végéig kezelhetőek az ügyiratban.

 

A bejelentő személyes adatai eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai - egyértelmű hozzájárulása nélkül - nem hozhatók nyilvánosságra.

 

 

Közérdekű adatok